Provozní řád

Provozovatel squashového centra (dále jen Squash ), vydává tento provozní řád, závazný pro všechny uživatele a návštěvníky Squash:

Rezervací hracího času nebo vstupem do objektu Squash návštěvník prohlašuje,

že se seznámil s provozním řádem, a že jej akceptuje a zavazuje se jej dodržovat.

1)V celém prostoru areálu Squash je ZAKÁZÁNO KOUŘENÍ, dále konzumace sebou donesených potravin a nápojů.

2)Při konzumaci sebou donesených nápojů bude k celkové ceně účtována přirážka 20,-Kč za osobu.

3)Za chování, pohyb a pobývání DĚTÍ A MLADISTVÝCH v celém areálu Squash Centra odpovídají rodiče, zvláště pak při provozování sportovních aktivit. Děti a mládež jsou povinni používat ochranné brýle při hře squash a dospělým hráčům se používání squashových brýlí doporučuje. 

4)Při použití šatnových skříněk má návštěvník Squash povinnost je zamykat. Klíče od skřínky a vstupu do šatny obdrží u obsluhy recepce. Squash neodpovídá za cenné věci uložené ve skřínkách.. 


5)Klient areálu Squash má možnost požádat obsluhu o uložení cenných předmětů či peněžní hotovosti do určených bezpečných prostor v zázemí Squash . Takto lze uložit předměty a cennosti pouze do hodnoty 10.000,-- Kč. Zbraně nebo předměty a cennosti hodnoty vyšší než 10.000,-- Kč nejsou klienti oprávněni do areálu vnášet, či je zde odkládat nebo žádat jejich uložení. Tato služba je zpoplatněna. 

6)Při poškození zapůjčených sportovních potřeb Squash účtuje odpovídající finanční náhradu poškozené věci. Při poškození nebo znečistění vybavení areálu účtuje Squash odpovídající finanční náhradu potřebnou k uvedení poškozeného vybavení do původního stavu. Hráč je plně odpovědný za škodu způsobenou na skleněné stěně kurtu. Tato stěna není určena k jakémukoli kontaktu s hráčem, slouží pouze k odrážení gumového míčku na squash. Pokud hráč neakceptuje upozornění obsluhujícího personálu na bezpečnou hru squashe a pokud  i nadále ohrožuje své zdraví  a zdraví ostatních, má obsluhující personál právo zamezit dalšímu pokračování ve hře.

7Návštěvníci areálu sportují na vlastní nebezpečí. 

8)Využívání squashových kurtů je klient povinen uhradit po ukončení hry dle poplatků uvedených v aktuálním ceníku.
 
9)Vstup na kurty je povolen pouze v sálové obuvi se světlou podrážkou. V případě užití nevhodné obuvi je Squash oprávněn zamezit dalšímu pokračování ve hře, bez nároku na slevu z původně stanovené ceny. Viditelné poškození či znečištění povrchu squashového kurtu může být pokutováno částkou 500,- Kč.
 
10)V případě, že objednaný hrací čas nebude využit klientem (v době zahájení objednané hodiny není nahlášen obsluze – „nemá vyzvednuté klíče od šatny“), může být tato squashová hodina nabídnuta jinému klientovi.

11)Zrušení hodiny squashe a badmintonu bez povinné úhrady je možné nejpozději 24 hodin před začátkem rezervované hodiny.  

12)Na zakoupené a zaplacené permanentky nelze požadovat zpět finanční hotovost. 

13)Náhrada za zrušené hodiny squashe,badmintonu či permanentky je pouze formou nové hry a musí být vyčerpána vždy do termínu udaném v objednávkovém systému nejpozději však do konce aktuální sezóny. 

14)V případě že nelze poskytnout objednanou hodinu z důvodů např. havárie, plánovaný turnaj, výpadek el. energie, vyšší moc, chyba obsluhy má klient právo čerpat službu v nejbližším možném náhradním termínu.
 
15)Provozovatel Squash má právo upravit cenu za veškeré služby a zboží .Tato úprava nabude platnosti dnem kdy je zveřejněna v aktuálním ceníku. 

16)Při porušení tohoto řádu je provozovatel Squash oprávněn odebrat (deaktivovat) klientovi pernamentku bez náhrady za zaplacenou zálohu.